การนำเข้าสินค้าต้องเสียค่าธรรมเนียมหรือไม่?

by goimport
นำเข้าสินค้า

การนำเข้าสินค้าต้องเสียค่าธรรมเนียมหรือไม่?

นำเข้าสินค้าเสียค่าธรรมเนียมหรือไม่วันนี้ goimport จะพาไปดู ในปัจจุบันการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศมาขายนับว่าเป็นธุรกิจที่เป็นที่นิยมกันของพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์เป็นจำนวนมาก เพราะการนำสินค้าจากต่างประเทศเข้ามานั้นมีราคาที่ค่อนข้างถูกกว่าสินค้าที่ผลิตในไทย รวมไปถึงการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศยังทำให้เราได้สินค้าที่แปลกใหม่จากสินค้าของไทยอีกด้วย ซึ่งในตอนนี้อาจจะมีพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์มือใหม่หลายคนมีความสนใจในเรื่องของการนำเข้าสินค้ามาขาย แต่ยังคงเป็นกังวลกับเรื่องของค่าธรรมเนียมและภาษีต่าง ๆ ซึ่งในวันนี้เราก็จะนำอัตราค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เราต้องจ่ายในการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศมาให้ทุกคนได้ทราบกัน หากพร้อมแล้วไปดูกันเลย

นำเข้าสินค้า

การเลือกรูปแบบการนำเข้าสินค้า ควรเลือกรูปแบบใด ? 

การนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศผู้ซื้อควรที่จะเลือกเป็นรูปแบบการส่งสินค้าเป็นแบบ CIF โดยให้ผู้ขายเป็นผู้จ่ายค่าระวางหรือค่าขนส่งของสินค้านั่นเอง รวมไปถึงผู้ขายควรจะต้องจ่ายค่าประกันสินค้า พูดง่าย ๆ คือให้ผู้ขายจ่ายค่าดำเนินการส่งมาทั้งหมด แล้วจึงค่อยรวมบิลกับค่าสินค้าให้ผู้รับของหรือผู้ซื้อของชำระพร้อมกันทีเดียว

ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ

1. ค่าภาษีนำเข้า

สินค้าบางประเภทก็อาจจะได้รับการงดเว้นในการคิดภาษี แต่สำหรับสินค้าทั่วไปก็จะต้องจ่ายภาษีนำเข้า ซึ่งจะมีสูตรการคิดดังนี้

ภาษีนำเข้า = ราคานำเข้าสินค้า X อัตราแลกเปลี่ยนของเงิน x อัตราภาษี + VAT 7%

2. ค่ารับ D/O

D/O หรือใบตราส่งสินค้า คือตราสารที่ผู้รับขนสินค้าต้องออกให้สำหรับผู้ส่งสินค้าเพื่อยืนยันว่าได้รับสินค้าแล้วเรียบร้อย จะสามารถแบ่งได้เป็น 2 กรณี คือ

  1. การขนส่งสินค้ามาเต็มตู้ เราจะต้องเสียค่านำตู้ลงจากท่าเรือด้วย
  2. การขนสินค้ามาแบบไม่เต็มตู้ ซึ่งเราจะได้จ่ายค่าโกดังพักสินค้า และมีใบรายการยืนยันว่าสินค้าอันไนบ้างที่เป็นของเรา

อัตราค่าใบตราส่งสินค้า ก็จะแตกต่างกันออกไป เช่นหากเป็นทางเรือ ก็จะเริ่มต้นที่ 3,500 – 6,000 บาทโดยจะคิดจากขนาดของตู้ที่เก็บสินค้าเรา แต่หากเป็นทางอากาศก็จะอยู่ที่ 300 – 1,000 บาท ซึ่งแล้วแต่อัตราและเงื่อนไขของแต่ละบริษัทขนส่ง

3. ค่าภาระท่าเรือ

หากเรามีการพักสินค้าไว้ที่ท่าเรือ เราจึงจะได้เสียค่าธรรมเนียมในส่วนนี้ แต่ถ้าหากไม่มีในส่วนนี้ก็จะถูกละเว้นไป

4. ค่ารถ

หากเราสั่งของเป็นจำนวนมาก แน่นอนว่าเราก็คงต้องจ้างเหมารถในการไปรับสินค้า ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับเราว่าจะจ้างรถขนาดไหน และสามารถเหมาจ้างได้กี่บาท

5. ค่าธรรมเนียมศุลกากร

สิ่งที่เราต้องจ่ายคือค่าธรรมเนียมใบขนส่งสินค้าใบละ 200 บาท ในกรมศุลกากร

นอกจากนั้นยังมีค่าใช้จ่ายในส่วนอื่น ๆ นอกเหนือจากการขนส่งปกติคือ

  • ใบอนุญาต ในที่นี้ก็แล้วแต่ว่าสินค้าของเราเป็นประเภทที่ต้องมีใบอนุญาติหรือไม่ เช่น หากเป็นยาก็ต้องมี อย. เป็นต้น
  • ค่าล่วงเวลา โดยปกติกรมศุลกากรจะทำงานตามเวลาราชการคือถึงประมาณ 16.00 น. หากเกิย 16.30 น.ไป อาจจะมีค่าใช้จ่ายในส่วนนี้เพิ่มเติม
  • ค่าคืนตู้  หากเราต้องการส่งคืนตู้ที่ท่าเรือ เราจะต้องมีค่าคืนตู้ด้วยและหากคืนช้าก็จะมีค่าปรับมากยิ่งขึ้น แต่หากเป็นการขนส่งแบบไม่เต็มตู้ก็ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม
นำเข้าสินค้า

ทั้งหมดนี้คือค่าธรรมเนียมเบื้องต้นที่เราต้องจ่ายหากเรานำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ บอกได้เลยว่าจุใจมาก ๆ หากใครที่สนใจนำเข้าสินค้าก็สามารถลองศึกษาและคำนวณต้นทุนคร่าว ๆ ของตัวเองไว้ได้นะคะ 

ที่มา: http://incquity.com/articles/importing-biz-1

สิ่งที่คุณชอบ

Leave a Comment