ทำความรู้จักกับใบ Form E ก่อนนำเข้าสินค้า

by goimport

Form E

วันนี้จะมาเสนอให้รู้จักกับใบ Form E ก่อนนำเข้าสินค้า สำหรับผู้ประกอบการหรือผู้นำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ อาจคุ้นเคยกับเอกสารนี้ ดังนั้นมารู้จักเพิ่มเต็มกับใบ Form E กันเถอะ goimport

ใบ Form E คืออะไร

Form E เป็นหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าที่ผลิตและส่งออกจากประเทศในเขตการค้าเสรี คือ อาเซียน-จีน (ASEAN-China Free Trade Area) เป็นไปตามข้อตกลงอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ โดยผ่านเกณฑ์ถิ่นกำเนิดและได้รับถิ่นกำเนิดภายใต้ ACFTA เนื่องจากตามกฎหมายแล้ว การนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ ต้องมีการเสียภาษีนำเข้า ซึ่งจะเสียมากหรือเสียน้อยขึ้นอยู่กับพิกัดศุลกากรของสินค้า และมูลค่าสินค้า และสินค้าแต่ละประเภทย่อมมีฐานภาษีที่ไม่เท่ากัน สินค้าที่มีราคาสูง ฐานภาษีก็ย่อมสูงตาม และเมื่อทำการคำนวณภาษีนำเข้าออกมาแล้ว ผลลัพธ์ตัวเลขก็จะสูงตามไปด้วยเช่นกัน

ลักษณะของ Form E เป็นอย่างไร

1. เอกสารนี้ต้องออกโดยหน่วยงานที่มีอำนาจในการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าของประเทศจีน

2. เอกสารนี้ต้องจัดพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น

3. สำหรับ Form E มีอายุ 1 ปี นับจากวันที่ออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า

4. เอกสารนี้ต้องแสดงสินค้าได้ไม่เกิน 20 รายการ

5. เอกสารนี้ต้องต้องระบุข้อมูลในเอกสารควรถูกต้อง ตรงกับเอกสารอื่น ๆ ที่ใช้ในการประกอบการนำเข้า-ส่งออก

สำหรับเอกสาร Form E ในการนำเข้า รายละเอียดจะต้องตรงกันทุกตัวอักษร เช่น Bill of Lading, Commercial Invoice, Packing List, ที่อยู่ ผู้นำเข้า-ส่งออก, ลำดับของสินค้า, เครื่องหมายและเลขที่บนหีบห่อ, จำนวนของสินค้า และชนิดของสินค้า รวมไปถึงรหัสพิกัดสินค้า HS Code, ถิ่นกำเนิดสินค้า, และน้ำหนักรวม (Gross Weight), เลขที่และวันที่ของ Invoice ต้องถูกต้อง 100%

หากในกรณีข้อมูลไม่ตรงกับข้อมูลในเอกสารชนิดอื่นที่ยื่นประกอบควบคู่กัน ทางเจ้าหน้าที่มีสิทธิ์ปฏิเสธหรือไม่อนุญาตให้ลดหย่อนภาษีอากรสำหรับสินค้านำเข้าได้ ข้อสำคัญคือผู้นำเข้าต้องใช้ใบ Form E ตัวจริงในการยื่นต่อทางเจ้าหน้าที่เท่านั้น เพื่อใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีนำเข้าสินค้าอย่างถูกต้อง

10 ประเด็นน่ารู้เกี่ยวกับใบ Form E 

1. ปัจจุบันได้รับการปรับปรุงเป็นฉบับใหม่ล่าสุดหรือเรียกว่า ACFTA Upgrading Protocol และเริ่มใช้อย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562

2. เป็นหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าฉบับใหม่ โดยมีแบบฟอร์มสำหรับกรอกข้อมูลอยู่ด้านหน้า และรายละเอียดข้อมูลอยู่ด้านหลัง จัดพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น

3. เป็นหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าฉบับใหม่ เป็นแสดงรายการเกิน 20 รายการได้ 

4. เป็นการระบุ FOB ลงในหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า กรณีที่สินค้าผ่านคุณสมบัติถิ่นกำเนิดสินค้าด้วย

5. ปัจจุบันมีการยกเลิกอัตราภาษีนำเข้าสินค้าภายใต้ ACFTA แล้วกว่าร้อยละ 90

6. มีอายุ 1 ปีเท่านั้น นับจากวันที่ออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า

7. เป็นข้อมูลที่ระบุในเอกสารหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า จะต้องกรอกถูกต้อง และตรงกับเอกสารอื่น ๆ ที่ใช้

8. สำหรับหน่วยงานภาครัฐของไทยที่มีอำนาจในการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าคือ กรมการค้าต่างประเทศ และกระทรวงพาณิชย์ ส่วนหน่วยงานที่ทำหน้าที่ตรวจสอบหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า เพื่อพิจารณาการให้สิทธิพิเศษหรือการลดภาษีศุลกากรนำเข้า คือ กรมศุลกากรและกระทรวงการคลัง

9. ประเทศที่เป็นสมาชิกในเขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน (ACFTA) มีทั้งหมด 11 ประเทศ ได้แก่ จีน ไทย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ เมียนมาร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย ลาว กัมพูชา เวียดนาม และบรูไน

10. ในปัจจุบันสามารถให้บริษัทชิปปิ้งเป็นผู้ดำเนินการจัดทำ Form E แทนผู้ประกอบการนำเข้าสินค้าได้

ผู้สนับสนุน ล็อตโต้สด

สิ่งที่คุณชอบ

Leave a Comment