เราจะหลีกหนีจาก “คำสาปการนำเข้า” ได้อย่างไร

by goimport
หลีกหนี

เราจะหลีกหนีจาก “คำสาปการนำเข้า” ได้อย่างไร

หากคุณกำลังจะนำเข้าสินค้าเข้าประเทศของคุณ คุณจะถูกเรียกเก็บภาษีอากรขาเข้าทันทีที่สินค้าเข้าประเทศของคุณ โดยจำนวนการเรียกเก็บเหล่านี้อาจแตกต่างกันตั้งแต่ 2-14% ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละประเทศ แต่ตอนนี้ เราสามารถหลีกเลี่ยงภาษีดังกล่าวได้โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย แต่อย่างไรก็ตาม นี่ไม่ใช่เรื่องที่ดีที่คุณจะหลบเลี่ยงภาษีอากรแบบผิดกฎหมาย ถ้าคุณทำแบบผิดกฎหมายเมื่อไหร่ล่ะก็ บริษัทของคุณอาจถูกฟ้องใหญ่โตได้เลย ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ goimport

ความท้าทายการนำเข้า สินค้า

หนึ่งในความท้าทายเหล่านี้ คือ สินค้าดิจิทัล มักมีค่าใช้จ่ายสูงและอาจติดตามได้ยากว่ามาจากที่ใดหรือประเทศใด ด้วยเทคโนโลยีบล็อคเชน (Block chain) เราสามารถสร้างเครือข่ายการค้าดิจิทัลระดับโลกที่จะช่วยเราแก้ปัญหาเหล่านี้ออกไปได้ บล็อกเชนเป็นเทคโนโลยีที่จัดการข้อมูลบนระบบกระจายอำนาจโดยไม่จำเป็นต้องมีผู้มีอำนาจภายนอกหรือคนกลาง มีความโปร่งใส ปลอดภัย และไม่เปลี่ยนรูป ดังนั้น จึงมีความน่าเชื่อถือมากกว่าระบบแบบเดิม โลกใช้บล็อคเชนมาหลายปีแล้ว และบางประเทศ เช่น ประเทศจีนได้นำไปใช้ในงานการค้า เช่น การเงิน หรือแม้แต่ระบบการลงคะแนน

ในอดีต ต้นทุนการนำเข้าสินค้าเพื่อผลิตและส่งออกเป็นปัญหาสำคัญอย่างมาก ด้วยการเพิ่มขึ้นของะเทคโนโลยีก ทำให้ผู้คนสามารถนำเข้าสินค้าได้ในราคาประหยัด ในอนาคตในขณะที่ยังเพิ่มการค้าระหว่างประเทศ “คำสาปการนำเข้า” สะท้อนถึงแนวโน้มในอดีตของประเทศที่เน้นการผลิต ซึ่งบริโภคมากกว่าที่ผลิตและส่งออกมากกว่าที่บริโภค ความไม่สมดุลนี้ทำให้เกิดการขาดดุลการค้าทั่วทั้งเศรษฐกิจ ซึ่งสามารถเอาชนะได้ด้วยการนำเข้าสินค้ามากขึ้นหรือใช้จ่ายเงินในสินทรัพย์ต่างประเทศ เช่น หุ้นหรืออสังหาริมทรัพย์ ในขณะที่ในอนาคตสิ่งนี้จะไม่เป็นปัญหาเนื่องจาก เทคโนโลยีที่ทันสมัยจะช่วยให้มีการผลิตมากขึ้นโดยไม่ต้องใช้ทรัพยากรมากขึ้น (เช่น แรงงาน) และจะช่วยกระตุ้นการส่งออกโดยการปรับปรุงห่วงโซ่อุปทานให้ทันสมัย

ประโยชน์ของการพัฒนาการขนส่ด้วยเทคโนโลยี

ทำให้เกิดการแข่งขันมากขึ้น การขนส่งที่มีประสิทธิภาพจะช่วยให้มีการกระจาย สินค้าออกไปสู่ ตลาดได้กว้าง ขวางมากขึ้น สินค้าหลายชนิดสามารถ ขายในตลาดที่อยู่ห่างไกลได้ ทำให้ตลาดมีการแข่งขัน กันมากขึ้น และผู้บริโภคมีโอกาส เลือกซื้อสินค้าได้ หลากหลายมากขึ้น

ทำให้เกิดการประหยัด การขนส่งที่มีประสิทธิภาพจะช่วยให้สามารถผลิตสินค้า ได้ในปริมาณมาก ๆ ซึ่งจะเกิดการใช้ประโยชน์สูงสุดจากเครื่องจักร และแรงงานที่ใช้ในการผลิต นอกจากนี้ยังช่วย ให้มีความอิสระ ในการเลือกสถานที่ตั้งของโรงงาน โดยไม่จำเป็นต้องใกล้กับแหล่งตลาดอีกด้วย

ทำให้สินค้าที่จำหน่ายมีราคาลดลง การขนส่งที่มีประสิทธิภาพจะช่วยทำให้ต้นทุนของการขนส่งลดต่ำลง ดังนั้นผลของการที่ต้นทุนค่าขนส่งลดลง ก็จะทำให้ราคาสินค้าที่จำหน่ายลดลงตามไปด้วย

นอกจากนี้ ยังมีเทคโนโลยีอื่น ๆ อีกมาก ทั้งที่มีการใช้งานจริงแล้ว หรืออยู่ระหว่างการพัฒนา อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการจำเป็นจะต้องตัดสินใจเองว่า เทคโนโลยีใดเหมาะสม หรือไม่เหมาะสมกับธุรกิจตน จึงจะสามารถนำมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพได้

สิ่งที่คุณชอบ

Leave a Comment