ภาษีนำเข้าในสหภาพยุโรปและนโยบายศุลกากรอื่นๆ

by goimport
ภาษีนำเข้าในสหภาพยุโรป

ภาษีนำเข้าในสหภาพยุโรปและนโยบายศุลกากรอื่นๆ

องค์การการค้าโลก (WTO) เป็นองค์กรที่ก่อตั้งขึ้นปี 2538 เพื่อบังคับใช้กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ โดยกำลังพยายามที่จะเพิ่มอิทธิพลต่อการค้าโลกท่ามกลางการเก็บภาษีนำเข้าศุลกากร ล่าสุดสำหรับการนำเข้าเหล็กและอลูมิเนียม จากหลากหลายประเทศ หากทางองค์กรสหภาพยุโรปประสบความสำเร็จในนโยบายศุลกากรใหม่ ก็จะได้รับอนุญาตให้กำหนดภาษีที่สูงขึ้น และสำหรับสินค้าบางรายการที่มาจากประเทศบางประเทศ จะสามารถนำเข้าประเทศได้โดยไม่ละเมิดกฎขององค์การการค้าโลก

นโยบายศุลกากรใหม่ของสหภาพยุโรป สามารถช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับสถานะของประเทศที่เป็นพันธมิตรการค้าโลก ซึ่งต่อต้านประเทศสหรัฐอเมริกา และ จีน สหภาพยุโรปกำลังทำสิ่งต่าง ๆ มากมายในการนำเข้า ซึ่งจะถูกเก็บภาษีในอัตราที่ต่ำกว่าในประเทศอื่น ๆ อันที่จริง สาเหตุหลักประการหนึ่งที่ทำให้ผู้คนซื้อสินค้าจากยุโรป คือ ภาษีนำเข้าและนโยบายศุลกากรอื่น ๆ ทำให้ราคาถูกกว่าการสั่งซื้อจากเอเชียหรือที่อื่น และเนื่องจากประเทศในยุโรปส่วนใหญ่เป็นส่วนหนึ่งขององค์การการค้าโลก พวกเขาต้องจ่ายภาษีเมื่อขายสินค้าเท่านั้น จึงไม่ต้องจ่ายอีกเมื่อนำเข้าไปยังประเทศอื่น มีข้อเสียประการหนึ่ง คือ หากคุณอาศัยอยู่นอกยุโรปและต้องการสั่งซื้อสินค้าจากยุโรป คุณต้องเสียภาษีสูงขึ้นสำหรับสินค้าของคุณ 

สหภาพศุลกากรสหภาพยุโรป (EU Customs Union) ซึ่งเป็นรูปแบบเฉพาะของสหภาพเศรษฐกิจ จัดให้มีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ และทุนภายในสหภาพโดยเสรี สหภาพยุโรปกำหนดภาษีศุลกากรสำหรับการนำเข้าจากนอกสหภาพยุโรป 

สหภาพยุโรปเป็นกลุ่มการค้าที่ประกอบด้วย 27 ประเทศสมาชิก ได้แก่  ออสเตรีย เบลเยียม เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมนี กรีซ ไอร์แลนด์ อิตาลี ลักเซมเบิร์ก เนเธอร์แลนด์ โปรตุเกส สเปน สวีเดน สหราชอาณาจักร ไซปรัส เช็ก เอสโตเนีย ฮังการี ลัตเวีย ลิทัวเนีย  มอลตา โปแลนด์ สโลวีเนีย สโลวะเกีย โรมาเนียและบัลแกเรีย

สถานะและความสำคัญของสหภาพยุโรป

  • เป็นการรวมกลุ่มระดับภูมิภาคที่ใหญ่ที่สุดและก้าวหน้าที่สุดในโลก (supranational cooperation) และมีบทบาทสำคัญต่อทิศทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมระดับโลก 
  •  ในด้านเศรษฐกิจ สหภาพยุโรปมี GDP สูง ที่สุดในโลก เป็นตลาดสินค้าและบริการ ตลาดการเงิน และผู้ลงทุนในต่างประเทศที่สำคัญ รวมทั้งมีบรรษัทข้ามชาติระดับโลกเป็นจำนวนมากที่สุด 
  • บูรณาการ ของสหภาพยุโรปมีความเข้มแข็งยิ่งขึ้นภายหลังสนธิสัญญาลิสบอนมีผลใช้บังคับ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม ค.ศ. 2009 ซึ่งทำให้สหภาพยุโรปมีสถานะทางกฎหมายอย่างสมบูรณ์ สามารถจัดทำความตกลงกับต่างประเทศ เข้าเป็นภาคีอนุสัญญาระหว่างประเทศ และเป็นสมาชิกองค์การระหว่างประเทศได้

ภาษี นำเข้าของสหภาพยุโรป

ด้านล่างนี้ คือ รายการภาษีนำเข้าของสหภาพยุโรปที่เราสามารถพบได้บ่อยที่สุด ซึ่งเรียกเก็บจากสินค้าจากประเทศนอกสหภาพยุโรป

  •  0% สำหรับรถยนต์อายุไม่เกิน 3 ปี
  • 20% สำหรับรถยนต์ที่มีอายุมากกว่า 3 ปี
  • 10% สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าและ 10% สำหรับเฟอร์นิเจอร์
  • 5% สำหรับรองเท้าและเสื้อผ้าสูงสุด 60 ยูโร/60 ยูโร

ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปใช้หลักเกณฑ์จัดเก็บภาษี โดยพิจารณาจากราคาสินค้า ไม่ใช่จากค่าภาษีขั้นต่ำ โดยมีหลักเกณฑ์ที่สอดคล้องกันเกี่ยวกับภาษีศุลกากร กล่าวคือ มูลค่าสินค้าขั้นต่ำจะได้รับยกเว้นภาษีศุลกากร คือ ๑๕๐ ยูโร แต่ในส่วนของภาษีมูลค่าเพิ่ม มูลค่าขั้นต่ำที่จะได้รับยกเว้นภาษีแตกต่างกันไปตามแต่ละประเทศ โดยอยู่ ในช่วง ๑๐-๒๒ ยูโร ทั้งนี้ หากเป็นสินค้าที่ไม่มีลักษณะทางการค้า ทุกประเทศสมาชิกใช้มูลค่าขั้นต่ำเดียวกันที่ ๔๕ ยูโรสำหรับทั้งภาษีศุลกากรและภาษีมูลค่าเพิ่ม อย่าลืมติดตามข่าวสารใน goimport

สิ่งที่คุณชอบ

Leave a Comment