นำเข้าสินค้า กับ Customs Broker Services

by goimport
นำเข้าสินค้า

นำเข้าสินค้า กับ Customs Broker Services

การนำเข้าหรือส่งออกสินค้าระหว่างประเทศต้องผ่านพิธีการศุลกากรก่อนนำสินค้าลงเรือ หรือ เครื่องบิน โดยมีบริษัทอีกมากมาย ที่มีการให้บริการด้านพิธีการศุลกากร และ Customs Broker หรือ เป็นตัวแทนในการออกสินค้า  รวมถึงการจัดเตรียมเอกสารและการให้คำแนะนำเกี่ยวกับสิทธิ ประโยชน์ทางภาษีในการนำเข้า-ส่งออกให้แก่ลูกค้า ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวต้องอาศัยผู้ชำนาญการด้านพิธีการศุลกากร ซึ่งต้องมีความรู้ ความเข้าใจกฎระเบียบเกี่ยวกับการนำเข้า-ส่งออก

Customs Broker Services (บริการตัวแทนออกสินค้า) มีการนำเสนอบริการต่าง ๆ ที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการนำเข้าสินค้า บริการนี้อยู่ในธุรกิจมานานกว่า 30 ปี และได้ช่วยลูกค้าหลายร้อยรายในการขนย้ายสินค้าข้ามพรมแดน ประหยัดทั้งเวลาและเงิน  เป็นทางเลือกสำหรับผู้ที่นำเข้าจากต่างประเทศ ช่วยให้ผู้คนมั่นใจได้ว่าพวกเขาจะสามารถเดินทางเข้าหรือออกจากสหรัฐอเมริกาพร้อมสินค้าทั้งหมดโดยไม่มีความเสี่ยง 

บริการการนำเข้าสินค้าของ Customs Broker Services

Customs Broker Services (บริการตัวแทนออกสินค้า) ได้เสนอวิธีง่าย ๆ ในการนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาด้วย Customs Broker พวกเขาให้ความช่วยเหลือโดยให้ความช่วยเหลือในการนำเข้าสินค้าในขณะที่หลีกเลี่ยงข้อจำกัดทางศุลกากร เพื่อช่วยผู้นำเข้าและผู้ส่งออกหลีกเลี่ยงความยุ่งยากที่ไม่จำเป็นในการจัดการกับภาษีศุลกากรและภาษีนำเข้า ทำให้กระบวนการนี้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยการจัดการเอกสารทั้งหมด เคลียร์ภาษีศุลกากร และให้ข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับภาษีและอากรที่มีอยู่ 

Customs Broker เป็นส่วนสำคัญของการนำเข้าสินค้าจากสหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าที่มาจากนอกสหภาพยุโรป พวกเขาตรวจสอบว่าคุณได้รับสินค้าหรือไม่ ช่วยนำเข้าสินค้าในลักษณะที่มีประสิทธิภาพมาก พวกเขายังให้บริการนำเข้าสินค้าที่ไม่ได้รับอนุญาตในสหภาพยุโรป เช่น เนื้อสัตว์ อาหารทะเล และผลิตภัณฑ์จากนม

ปัจจุบัน Customs Broker (ตัวแทนออกของ) แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท 

  1. ตัวแทนออกของทั่วไป คือ บุคคลที่ยื่นคำขออนุญาตเป็นตัวแทนออกของต่อกรมศุลกากรตามประกาศกรมศุลกากร
  2. ตัวแทนออกของระดับมาตรฐานเออีโอ (Authorized Economic Operator : AEO) คือ ตัวแทนออกของทั่วไป ที่มีความประสงค์จะยกระดับตนเองเพื่อเพิ่มมาตรฐานด้านความปลอดภัยในการขนส่งสินค้าและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันสู่ระดับโลก โดยสามารถยื่นคำร้องขอรับการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กรมศุลกากรกำหนด ซึ่งตัวแทนออกของที่กรมศุลกากรได้รับรองให้เป็นตัวแทนออกของระดับมาตรฐานเออีโอ จะสามารถปฏิบัติพิธีการศุลกากรด้วยความสะดวกรวดเร็ว และได้รับสิทธิพิเศษทางศุลกากรมากยิ่งขึ้น

Customs Broker มีมาช้านานแล้ว แต่บริการเหล่านี้มีวิวัฒนาการและเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย โดยให้บริการประเภทต่าง ๆ สำหรับผู้นำเข้า รวมถึงพิธีการทางศุลกากร คลังสินค้าทัณฑ์บน คลังสินค้าชั่วคราว และอื่น ๆ อย่าลืมติดตามข่าวสารได้ใน goimport

สิ่งที่คุณชอบ

Leave a Comment